post

מיצג אבסטרקטי

הרעיון שאמנים יצרו ושאנשים יקנו ויתענגו מיצירותיהם הוא לא מהפכני.
במשך השנים הלך הרעיון לאיבוד והאמנות הפכה למנת חלקם של אספנים עשירים הרואים בה מכשיר פיננסי.
היופי, האסתטיקה המקוריות והרגש הפכו לעוד קרן השקעות או עוד דרך לבידול סוציאלי.
מחירים האמירו, בעלי הגלריות הימרו, האמנים התרפסו והיצירות נשקלו על פי ערכן העתידי. ייחודה של הגלריה הוא בתפיסתה את האמנות כנגישה ואפשרית לכולם — מחירים סבירים לאמנות טובה. לשם כך צדיק מוותרת על אחוזי תיווך משמעותיים, על חוזים בלעדיים עם אמנים. המסע אל רזי האמנות משותף לאמן לקהל ולגלריה. כוונתנו היא לאפשר לכולם להעשיר את עצמם ביצירת אמנות מקורית ולא להסתפק ברפרודוקציה או בצילום מאיקאה לכיסוי הקירות בבית. מטרת הגלריה היא לאפשר לאנשים להעצים את שגרת היומיום באמצעות אמנות — להתלהב. לכל אחד יש טעם, קול, ורגש, האמנות מעצימה חוויות ומחדדת אמירה. הכוונה היא שכל בוקר עם הקפה, יהיה אפשר לגלות עוד נדבך בציור שעל הקיר בבית כי הוא מכיל עומק, מסר, חדשנות, צבע וחן. כוונתנו היא להוציא את האמנות מהמרתפים ולהחיותה בבתים. האמנים יוכלו להתפרנס בכבוד מאמנותם מבלי להיות סמוכים על שולחנם של פטרונים, מבלי להביא משאבים כספיים כדי לקבל הכרה. יצירתם תעורר את חיי הרוח ותרטיט את ליבם של אנשים שיגלו בה קול מראה והשראה.